Meniu Închide

PREZENTARE ȘI DATE DE CONTACT

DATE DE IDENTIFICARE COMPANIE

SC TALENTS BOX S.R.L. – persoană juridică română cu sediu social în: București, Ilfov – ROMÂNIA, reprezentată legal de către Luiza SIMION, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J23/2309/2013, cod unic de înregistrare fiscală 43627063.

DATE DE CONTACT

Informații generale: https://Talents-Box.com/contact

Informații legale și tehnice: admin[@]talents-box.com

Informații comerciale: contact[@]Talents-Box.com

TERMENI ȘI CONDIȚII

I ACCES ȘI DISPONIBILITATE

Este permis accesul la site-ul nostru pentru a obține informații destinate utilizării acestora în scop personal și este interzisă utilizarea site-ului și a informațiilor acestuia în orice scop prejudicios companiei sau în scopuri neconforme legilor în vigoare.

Accesarea / utilizarea acestui website, respectiv a serviciilor / produselor afișate pe canalele de comunicare, subdomenii, aplicații sau alte instrumente aflate sub egida companiei constituie implicit acceptul dumneavoastră asupra drepturilor și obligațiilor prezentate în versiunea [2 – 25.01.2024] a secțiunilor destinate aspectelor legale, conform legislației române în vigoare. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să părăsiți website-ul.

Compania își rezervă dreptul de a modifica, sista, întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, accesul la serviciile, produsele și informațiile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă a vizitatorului (dacă nu este posibil altfel). De asemenea, își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul, politicile și condițiile de utilizare a site-ului.

Compania nu este răspunzătoare față de utilizatori, orice terță persoană fizică sau juridică pentru indisponibilizarea accesului la site, iar utilizarea acestuia se face pe propria răspundere.

În prezenta pagină sunt comunicați politicile, termenii și condițiile de utilizare ale website-ului și ale instrumentelor sale digitale, în scopul informării transparenței noastre, în raport cu vizitatorii.

II TERMENI ȘI DEFINIȚII

Prin următorii termeni se înțeleg următoarele definiții:

Website / Site: platformă online disponibilă la adresa link talents-box.com, deținut de către companie, prezentat și reprezentat sub egida brandului (denumirii comerciale) TALENTS BOX.

Document: Paginile web prezente pe site-ul nostru ce poartă titluri, precum „Termeni și Condiții”, „Politică de confidențialitate”, „Cookie-uri” sau alte pagini având caracter informativ pentru vizitatorii site-ului nostru.

Vizitator: persoană juridică sau fizică prezentă pe paginile site-ului, aplicațiilor sau canalelor de comunicare.

Utilizator / Client: Persoană juridică sau fizică care navighează pe site-ul, aplicațiile sau instrumentele noastre și utilizează serviciile / produsele puse la dispoziție prin paginile web în scopurile declarate în paginile respective, precum completare de formulare, plasare de comenzi servicii / produse, înregistrare cont, administrare cont site, studiu individual etc.

Link / Link afiliat: adresă web care face trimitere internă către alte pagini ale site-ului sau trimitere externă, spre alte site-uri partenere/ colaboratoare/ afiliate cu scopul de a recomanda vizitatorilor accesarea altor pagini.

Conținut: face referire la toate informațiile și datele prezente / transmise pe site, pe adresele de email și pe canalele de comunicare partenere care pot fi accesate prin utilizarea echipamentului electronic necesar de către vizitator.

Comunicare comercială / campanie: acțiunea de a prezenta în scop comercial produse sau servicii prin intermediul mesajelor de tip text / vizual / audio, cu privire la oferte, promoții, noutăți informatice.

Produse și Servicii: sunt considerate produse toate bunurile / realizările efectuate sub egida companiei noastre (site, fotografii, conținut, text etc.) și servicii toate activitățile prestate în cadrul companiei noastre prezente pe site în scop ilustrativ sau în scopul comercializării.

Site de prezentare vs Magazin online: în primul caz, rolul frecvent pe care-l ocupă este acela de a comercializa / promova, direct sau indirect, informații sau servicii diverse, în unele cazuri chiar și produse digitale. Un site de tip ecommerce se referă mai mult la comercializarea directă a produselor fizice. Și nu este exclus ca un site să aibă ca obiecte de activitate ambele sau mai multe versiuni.

III DREPTURI DE AUTOR ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Toate informațiile prezente pe site sunt protejate de dreptul de copyright și aparțin SC TALENTS BOX S.R.L. și, în unele cazuri, colaboratorilor săi reprezentați prin companie.

Imaginile, ilustrațiile sau siglele sunt protejate de drepturi de autor și, în unele cazuri, pot reprezenta mărci înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Orice folosire a Mărcii neautorizată de titularul acesteia, inclusiv afișarea Mărcii de către alte site-uri după expirarea autorizării, este o încălcare a legislației din domeniul specific și va atrage sancțiuni civile sau penale, după caz și titularul mărcii își rezervă dreptul de a face toate demersurile în acest sens. Excepție pot face, în unele situații, fotografii cu rol decorativ, puse la dispoziție de către băncile de imagini.

Compania autorizează vizitatorii să vizualizeze, să imprime și să transmită informații existente pe site numai în scopuri personale și noncomerciale.

Este interzisă îndepărtarea însemnelor care identifică dreptul de autor al companiei asupra conținutului.

Este interzisă reproducerea parțială sau integrală a Conținutului fără permisiunea anterioară explicită prin acord scris.

Este interzisă crearea de legături cu acest site spre alte site-uri fără un acord prealabil în scris. În situația în care acest lucru se întâmplă fără un acord scris, compania nu este răspunzătoare pentru conținutul prezent pe alte site-uri. Compania își rezervă dreptul de a elimina orice link considerat dăunător imaginii companiei.

Reproducerea, copierea, multiplicarea, vânzarea, revânzarea sau exploatarea unei părți a serviciilor / produselor, accesul sau folosirea serviciilor sau a tuturor informațiilor puse la dispoziție de companie prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Compania noastră își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea și utilizarea acestui site și de a se solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate, dacă există dovada că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita compania sau colaboratorii săi, produsele, serviciile și / sau angajații acestora.

Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

În situația în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul nostru sau distribuit prin serviciile noastre încalcă drepturile dvs. de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, vă rugăm să ne contactați la admin[@]talents-box.com, cu drepturile încălcate, pentru a permite administratorilor să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale conform Legii 365/2002 privind comerțul electronic.

VI COMENZI ȘI PLĂȚI SERVICII

Compania noastră pune la dispoziție / comercializează, după caz, variate bunuri care trebuie interpretate ca atare.

Acestea pot fi comandate sub formă de programare, solicitare telefonică sau prin contact pe canalele de comunicare (email, formulare contact, rețele de socializare), ori direct de pe website, în funcție de disponibilitate.

Prestarea acestor servicii se poate face de către specialiștii companiei, la punctele de lucru online, livrare digitală sau la adresa de livrare a clientului, în funcție de tipul de comandă.

Plata se face prin transfer bancar, în cadrul punctului de lucru, cu cardul în mediul digital sau în numerar, în anumite situații expres.

Compania noastră utilizează procesatoare de plată autorizate și sigure.

Nu suntem responsabili de eventualele erori de plată, plată eșuată, ori fraude financiar-bancare. De reținut, confirmarea plății se poate face după viramentul efectuat de către bănci.

IV INFORMAȚII ȘI DATE PERSONALE

Informațiile personale ale vizitatorilor, culese prin intermediul accesării aplicațiilor site-ului nostru, sunt protejate în baza Legii 677/2001.

Vizitatorul înțelege și este de acord că, accesând site-ul, transmite date către compania noastră în scopul optimizării platformei și conținutului acesteia pentru o mai bună funcționare a site-ului. Nu interceptăm date personale cu caracter confidențial prin vizite pe site, ci date anonime colective, prin intermediul Google Analytics, cu scopul de a măsura eficiența traficului.

Aceste tipuri de informații fac referire la IP, informații privind preferințele vizitatorilor sau informații de tip geolocalizare, fără a fi cunoscută și divulgată identitatea vizitatorilor. Aceste informații sunt culese prin intermediul cookie-urilor și sunt prezentate expres în pagina destinată acestui tip de informare.

Informațiile personale, transmise de către utilizator prin intermediul secțiunilor destinate comunicării, prin intermediul adresei de email și / sau prin intermediul formularelor, sunt păstrate în mod confidențial și sunt utilizate doar în scopul pentru care ne-au fost transmise: pentru a comunica răspunsuri la întrebări / sugestii / feedback etc., pentru a prelua o comandă, pentru a notifica.

Vizitatorul are dreptul, prin solicitare explicită, să actualizeze, să blocheze sau să elimine datele cu caracter personal, să le transforme în anonimat parțial sau integral prin solicitare scrisă către operatorii companiei. În acest caz, folosiți secțiunea de Contact.

SC TALENTS BOX S.R.L. se obligă să păstreze numele, adresa de e-mail, IP și orice informații cu caracter personal și / sau pentru care Vizitatorul își declară dreptul la anonimat în mod sigur și confidențial, fără a fi dezvăluite unor terțe părți, în afara cazului în care acest lucru e necesar pentru a respecta legea și / sau procedurile judiciare.

Compania nu este responsabilă de atacuri ce au scopul furtului de informații sau vandalism care pot avea loc și nu pot fi prevenite dezvăluiri sau compromiteri ale datelor.

Publicarea datelor cu caracter personal, din inițiativa proprie a vizitatorului pe Site sau dezvăluirea acestora unor alte persoane, îl obligă la asumarea responsabilităților față de aceste date, păstrând complet și corect acuratețea informațiilor din cadrul site-ului.

Consimțământul dvs. cu privire la prelucrarea datelor poate fi retras oricând.

Stocarea datelor se face în condiții de siguranță pe serverul pe care este găzduit și site-ul. Se actualizează frecvent în mod automat.

V LEGEA APLICABILĂ

TALENTS BOX face eforturi constante pentru a menține un standard de calitate asupra întregul său conținut furnizat prin intermediul website-ului, canalelor de comunicare, aplicațiilor, informațiilor, serviciilor sau produselor. Însă nu-și poate asuma garanția și răspunderea, în niciun caz, pentru eventuale daune suferite de vizitatori.

Prin prezentul document se urmărește soluționarea oricăror litigii apărute între Utilizatori / Parteneri / Terțe părți implicate /

TALENTS BOX, conform legii române în vigoare, pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române.

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, datele cu caracter personal sunt orice informații prin care o persoană fizică poate fi identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prin prezenta informare, SC TALENTS BOX S.R.L. notifică clienții și utilizatorii site-ului despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în special cu privire la condițiile prelucrării și la drepturile pe care persoanele vizate le au în legătură cu această prelucrare. 

I CUM PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

TALENTS BOX colectează date cu caracter personal în mod direct, prin vizitarea site-ului, prin intermediul fișierelor de tip cookie și indirect prin folosirea de către clienți a formularelor de comandă / contact / comentarii, disponibile pe site-ul talents-box.com, rețele de socializare, newsletter etc.

Prin completarea formularelor, clienții vor furniza în câmpurile indicate, date cum ar fi: numele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Aceste date vor fi folosite exclusiv pentru comunicarea cu utilizatorul, în baza interesului legitim al companiei de a răspunde acestuia la solicitări, prezentate în câmpul „mesaj” sau de a păstra o evidență a acestor solicitări, reclamații etc.

Clienții au de asemenea posibilitatea de a formula testimoniale cu privire la produsele și serviciile noastre, care vor fi publicate pe website împreună cu numele și prenumele clienților sau reprezentanților acestora, doar dacă vom obține consimțământul lor expres pentru acest lucru.

Site-ul talents-box.com folosește cookie-uri, iar mai multe detalii despre utilizarea acestora puteți găsi în cadrul politicii privind cookie-urile.

II CUM FOLOSIM DATELE

Datele colectate prin intermediul formularelor vor putea fi folosite pentru a transmite comunicări de marketing, excepție dacă clientul își va exprima refuzul expres în acest sens. Prin acordarea consimțământului, clientul va avea posibilitatea de a-l retrage oricând, fie în cadrul comunicărilor transmise, fie printr-un mesaj transmis Talents Box la adresa de email menționată pe site. Datele prelucrate pe această cale vor fi păstrate pentru o durată rezonabilă, care nu poate depăși termenul general de prescripție de 3 ani, cu excepția datelor pe care suntem obligați să le prelucrăm pentru perioade mai lungi de timp. Dacă veți dori să încetăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți trimite un mesaj la adresa de email afișată pe pagină cu solicitarea expresă de a înceta orice prelucrare a datelor dumneavoastră.

III SECURITATE

Compania va proteja datele cu caracter personal prelucrate și va lua toate măsurile de protecție rezonabile pentru a respecta confidențialitatea acestora și pentru a împiedica distrugerea, pierderea, divulgarea lor sau accesul neautorizat la acestea. Vom lua măsuri de restricționare a accesului fizic la date, utilizarea de parole și instruirea personalului. Cu toate acestea, având în vedere că unele date pot fi transferate pe internet, acest mod de transmitere nu este complet sigur și nici nu poate fi securizat de către noi. Astfel, nu vom putea garanta securitatea informațiilor transmise pe internet, ci doar confidențialitatea lor odată ce le-am recepționat.

IV TRANSMITEREA DATELOR CĂTRE TERȚI

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise, în funcție de necesitate, furnizorilor noștri de produse și servicii cum ar fi agenții media, marketing și publicitate, IT (tehnic, găzduire, trafic), procesatori de plăți, contabilitate, precum și altor autorități și instituții sau profesioniști, în cazul în care reglementările aplicabile ne obligă să facem aceste dezvăluiri. Vom putea de asemenea transmite datele cu caracter personal cu acordul dumneavoastră expres sau către persoane care acționează legal în numele dumneavoastră și demonstrează această calitate.

V DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Orice persoana vizată căreia îi prelucram datele cu caracter personal are următoarele drepturi:

Dreptul de informare – clientul poate solicita informații despre prelucrarea datelor sale personale;

Dreptul la rectificare – clientul poate solicita rectificarea datelor eronate sau completarea datelor inexacte;

Dreptul la ștergere – clientul poate solicita ștergerea datelor sale în următoarele situații: a) datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; b) se retrage consimțământul de prelucrare și nu există alt temei juridic pentru prelucrare; c) prelucrarea a fost ilegală; d) operatorul are obligația legală de a șterge datele;

Dreptul la restricționarea prelucrării – clientul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazuri specifice prevăzute de lege;

Dreptul la portabilitate – clientul are dreptul de a primi datele într-un format structurat care poate fi citit și de a le transmite unui alt operator;

Dreptul la opoziție – clientul se poate opune prelucrării datelor sale, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri;

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; pentru mai multe informații accesați  http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor

Dreptul de retragere a consimțământului – în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării anterioare.

VI ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pentru orice solicitări sau întrebări referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, ne puteți contacta la adresa de e-mail admin[@]talents-box.com. La solicitarea persoanelor vizate, TALENTS BOX va furniza datele prelucrate în format electronic atunci când este tehnic posibil și în mod gratuit, cu excepția cazurilor în care cererile sunt excesive, când putem percepe o taxă, în funcție de costurile administrative. Vom încerca să răspundem solicitărilor dumneavoastră în termen de 30 de zile, cu posibilitatea de a prelungi acest termen în cazul în care prelucrarea solicitării o impune, cu o notificare prealabilă care va menționa și motivele prelungirii. În cazul în care nu vă putem răspunde solicitării, fie datorită prevederilor legale, fie din motive tehnice, vă vom informa asupra acestui lucru.

POLITICA DE COOKIE-URI

Site-ul talents-box.com utilizează cookie-uri. Vă prezentam informațiile despre plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de noi.

I CE SUNT COOKIE-URILE

Un cookie este un fișier text de mici dimensiuni, în general alcătuit din litere și cifre, care este descărcat prin browser-ul dumneavoastră de internet și stocat în memoria echipamentului folosit pentru navigare pe internet (calculator, telefon mobil, tabletă etc), atunci când utilizatorul accesează site-ul nostru.

II IMPORTANȚA LOR

Fișierele de tip cookie ajută la o funcționare eficientă a internetului prin recunoașterea terminalului utilizatorului și adaptarea conținutului online la preferințele acestuia. Cookie-urile pot reține informații despre activitățile online ale utilizatorului, astfel încât acesta să își poată relua cu ușurință aceleași activități la o accesare ulterioară a aceluiași website. Astfel, la momentul înregistrării unui client pe un site web, datele de autentificare vor fi stocate într-un cookie, iar utilizatorul va putea accesa același website fără a fi nevoit să se autentifice din nou. Mai mult, cookie-urile pot genera analize de utilizare a unui anumit website, cum ar fi nivelul de trafic sau conținutul accesat de utilizator sau motorul de căutare folosit.

Există mai multe tipuri de cookie, cum ar fi cele specifice unei sesiuni și cele permanente. Cookie-urile specifice unei sesiuni sunt stocate în memoria echipamentului de navigare online strict pe durata unei sesiuni de navigare și sunt șterse automat când browser-ul este închis, spre deosebire de cele permanente care  nu sunt șterse nici atunci când sesiunea de navigare s-a încheiat și rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator.

În funcție de operatorul care plasează cookie-urile, acestea pot fi „directe” (first party cookie), instalate de domeniul vizitat și „indirecte” (third party cookie), instalate de alte domenii decât cel vizitat, de ex. un mesaj publicitar.

III CE COOKIES FOLOSIM?

Cookie-urile folosite de noi au ca scop performanta site-ului talents-box.com și colectează informații despre modul în care cititorii utilizează site-ul, care sunt secțiunile accesate în mod frecvent, dacă apar erori în funcționalitate, toate acestea ajutând la îmbunătățirea funcționării site-ului. Aceste cookie-uri nu colectează informații care pot identifica utilizatorii.

Vă prezentăm mai jos o listă a fișierelor de tip cookie instalate la accesarea website-ului nostru.

Cookie-uri esențiale

Cookie-uri de performanță

Cookie-uri de statistici

CookieTipDuratăDescriere
cookielawinfo-checbox-analytics011 monthsAcest cookie este setat de pluginul GDPR Cookie Consent. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Analytics”.
cookielawinfo-checbox-functional011 monthsCookie-ul este setat de consimțământul cookie GDPR pentru a înregistra consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Funcțional”.
cookielawinfo-checbox-others011 monthsAcest cookie este setat de pluginul GDPR Cookie Consent. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Altele”.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsAcest cookie este setat de pluginul GDPR Cookie Consent. Cookie-urile sunt folosite pentru a stoca consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Necesar”.
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsAcest cookie este setat de pluginul GDPR Cookie Consent. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca consimțământul utilizatorului pentru cookie-urile din categoria „Performanță”.
viewed_cookie_policy011 monthsCookie-ul este setat de pluginul GDPR Cookie Consent și este utilizat pentru a stoca dacă utilizatorul a consimțit sau nu utilizarea cookie-urilor. Nu stochează date personale.

Faceți clic aici pentru a șterge
Setări preferințe Cookies

Site-ul nostru se interconectează cu site-uri social media, respectiv motoare de căutare, cum ar fi Google, Facebook etc., astfel că, dacă doriți să partajați informații de pe site-ul nostru prin intermediul serviciilor acestor platforme, trebuie să parcurgeți politica lor de confidențialitate. Dacă sunteți membru al unui site social media, interconectarea poate permite site-ului social să ofere platformelor acces la informațiile dvs. personale de identificare (ex. profil de Facebook).

Programele de analiză a traficului de internet furnizat de Google sau alte servicii similare și, care utilizează cookie-uri pentru a analiza modul în care utilizatorii folosesc site-ul nu sunt gestionate de către noi. Ele pot să transmită aceste informații unor terți, dacă acest lucru este cerut prin lege sau terții sunt împuterniciți sunt prelucreze informațiile în numele Google (ex. advertisieri).

Mai multe detalii despre modul de administrare a informațiilor colectate despre utilizatori de către Google puteți găsi accesând următorul link: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Dacă doriți să optați pentru a nu mai fi urmărit de Google Analytics, puteți vizualiza instrucțiunile menționate pe acest link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

IV RESTRICȚIONARE COOKIES

Utilizarea cookie-urilor poate fi restricționată prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser-ul pe care îl folosiți, caz în care este posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web.

Și, în orice moment, vă puteți schimba setările cu privire la propriile cookie-uri acceptate sau refuzate, folosind opțiunile adecvate din secțiunea dedicată acestui scop, disponibilă pe site.

Utilizatorii pot modifica setările de confidențialitate din browser-ul folosit pentru navigare pentru a bloca instalarea cookie-urilor sau pentru a le șterge pe cele deja instalate folosind instrucțiunile cuprinse pe link-urile de mai jos, în funcție de browser-ul utilizat:

Mozilla Firefox – http://support.mozilla.org/ro/kb/cookie-urile

Google Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647

Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/ro-ro/windows/microsoft-edge-navigarea-prin-date-%C8%99i-confiden%C8%9Bialitatea-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Safari – https://support.apple.com/ro-ro/guide/safari/sfri11471/mac

POLITICA DE RETUR ȘI RESTITUIREA CONTRAVALORII

În continuare, este comunicată politica TALENTS BOX, brand al SC TALENTS BOX S.R.L., privind returul produselor și restituirea contravalorilor.

Compania noastră își dorește să trateze cu respect toți clienții și să se asigure că aceștia vor fi mulțumiți chiar și în situații în care își doresc banii înapoi.

Astfel că, pentru a stabili care dintre produse / servicii pot fi returnate și / sau când va putea fi făcută restituirea contravalorii unei comenzi, politicile companiei se vor a fi conform legilor și normelor de pe teritoriul României, respectiv Uniunii Europene.

Pentru retur / retragere sau restituirea contravalorii comenzilor – vă rugăm să ne contactați.

I RESTITUIREA CONTRAVALORII

Recomandăm să identificați următoarele:

Dacă o comandă a fost plasată, ea poate fi anulată sau amânată, înștiințând compania. După confirmarea plății / avansului, comanda este considerată confirmată și nu poate fi anulată, decât în anumite condiții.

Produsele digitale

Restituirea contravalorii pentru produsele și abonamentele digitale:

*produsele și abonamentele digitale se referă la acțiunile de punere la dispoziție contra cost a unor bunuri online pe o perioadă de timp convenită cu consumatorul.

Dacă beneficiarul a achitat prețul de înscriere / participare / abonare și prestarea serviciilor a început prin deschiderea contului, iar furnizarea conținutului a început (orice tip de conținut, precum text, pdf-uri, imagini, video, consultanță telefonică / videocall, soft-uri etc.), conform legii privind contractele la distanță se aplică art. 16 pentru furnizarea de conținut digital care stipulează că în cazul contractelor în care s-a început executarea serviciului de către furnizor, beneficiarul nu mai poate renunța la contract conform art. 8.4.3.

Momentul livrării conținutului / abonamentelor reprezintă momentul consumării conținutului digital și prin începerea furnizării produselor consumatorii înțeleg că din acel moment dreptul lor de renunțare încetează.

Doar în cazul în care s-a achitat prețul de înscriere / achiziție și nu a început executarea serviciului prin activarea contului de consumator, atunci beneficiarul poate renunța unilateral și poate cere rambursarea taxei de înscriere.

Serviciile

Prestarea de servicii este de regulă asigurată de către contracte individuale între societăți. În cazul în care prestarea de servicii a fost începută de către prestator, finalizată și onorează oferta comercială din preambul, beneficiarul nu poate restitui serviciul sau să solicite banii înapoi. Există posibilitatea de retragere din contract sau încheierea prestării serviciilor lunare, notificând înainte, conform contractului. În momentul în care ați acceptat una sau mai multe resurse umane propuse și pregătite de noi pentru angajare, livrarea se consideră încheiată. Dacă, în cadrul unei perioade de probă, se dovedește că nu este ceea ce vă doriți, putem relua – conform negocierilor din contract, procesul de selecție a resurselor umane.

EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

Consumatorul informează SC TALENTS BOX S.R.L. cu privire la decizia de retragere din contract prin una din variantele: cerere model sau o declaraţie neechivocă făcută pe un mediu durabil (hârtie, mail sau fax).

Consumatorul are la dispoziţie 14 zile calendaristice de la primirea produselor / serviciilor pentru a anunţa retragerea din contract.

Compania va rambursa contravaloarea produsului în maximum 14 zile calendaristice de la data informării de către client asupra deciziei sale de retragere din contract, cu mențiunea că se poate amâna rambursarea până când se efectuează verificările necesare, luându-se în considerare data cea mai apropiată.

Rambursarea sumelor se va face folosind aceleaşi modalităţi de plată, rezonabil aplicabile (în cazul plăţii numerar la livrare, rambursarea se va face doar prin transfer în cont bancar transmis neechivoc de consumator). Se aplică doar produselor / serviciilor care se încadrează în această lege.

Durata contractului la distanță se încheie în momentul livrării definitive ale produsului / serviciului sau pe o perioadă neterminată dacă sunt prevăzute livrări constante (lunar / abonament etc.)

Procedura de retragere:

În cazul în care doriți să vă retrageți din contract pentru un serviciu cumpărat de la noi, vă rugăm să realizați o solicitare din contul dumneavoastră sau solicitați informații pe email sau telefonic, iar consultanții noștri vă vor oferi suport în procedura de retragere.

Solicitarea de retragere a unuia sau a mai multor servicii se poate face după următorul model recomandat.

Către reprezentantul de vânzări / reprezentantul legal al SC TALENTS BOX S.R.L., admin[@]talents-box.com,

Vă informez (completează) prin prezenta cu privire la retragerea mea (completează) din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse (completează) / prestarea următoarelor servicii (completează)

Comandate la data (completează)/primite la data (completează)

– Numele consumatorului

– Adresa consumatorului

– Semnătura consumatorului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)

– Data

Produsele digitale sau serviciile prestate nu pot fi returnate.

Dacă optați pentru restituirea banilor, este necesară furnizarea unui cont bancar în format IBAN (24 caractere) în cerere sau notată pe copia facturii din colet. Dacă optați pentru înlocuirea angajatului cu un altul, acesta trebuie să fie pentru aceeași poziție deschisă inițial, iar numele său trebuie să fie specificat în comunicarea noastră.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza acceptarea returului în situația unor abuzuri (returnări repetate).

Info utile

Pentru reclamații, sugestii sau feedback: trimite-ne email sau folosește pagina de contact.

Website-ul este recomandat persoanelor majore și capabile de a încheia contracte la distanță.

ANPC https://anpc.ro/

SAL https://anpc.ro/ce-este-sal/

ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr

ECC https://www.eccromania.ro/sesizari/

Copyright ©